سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بهترین خاطرات در چه سنی ثبت میشوند؟

نتایج جدیدترین پژوهش محققان نشان می‌دهد‌، بهترین خاطرات زندگی افراد به سن 25 سالگی مربوط می‌شود.
ایسنا: اغلب افراد با رسیدن به دوره میانسالی و گذر از سن 30 یا 40 سالگی احساس افسردگی می‌کنند، اما تحقیقات جدید بر روی افراد بازنشسته نشان می‌دهد که بهترین خاطرات عمر انسان به سال‌ها قبل و دوره جوانی باز می‌گردد.

این مطالعه نخستین نمونه در نوع خود محسوب می‌شود که از یک روش طبیعی استفاده و اقدام به جمع‌آوری داستان‌های آزاد از شرکت‌کنندگان کرده است.

از داوطلبان بازنشسته 59 تا 92 ساله خواسته شد که شرح حالی از زندگی خود در مدت 30 دقیقه ارائه کنند؛ یک هفته بعد، افراد، اقدام به فصل‌بندی این شرح حال کردند.

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد، اصلی‌ترین خاطرات مربوط به محدوده سنی 17 تا 24 سالگی افراد است.

در یک بازه زمانی که از 15 سالگی آغاز می‌شود و در 30 سالگی پایان می‌یابد، اغلب خاطرات مثبت، منفی مورد انتظار یا غیر منتظره روی می‌دهند.

ازدواج و صاحب فرزند شدن از مهمترین رویدادهای مهم زندگی هستند که در این مقطع زمانی روی می‌دهند و بطور میانگین سن 25 سالگی اوج خاطرات مهم زندگی را شامل می‌شود.

«کریستینا اشتاینر» از روانشناسان دانشگاه همپشایر تأکید می‌کند: زمانی که افراد به گذشته خود نگاه کرده و خاطرات مهم زندگی را مرور می‌کنند، این خاطرات را به فصول مختلفی تقسیم‌بندی می‌کنند که اغلب آنها به زمان ورود به دانشگاه، یافتن اولین شغل، تجربه سربازی، ازدواج و صاحب فرزند شدن باز می‌گردد.

به گفته «اشتاینر»، اغلب خاطرات مربوط به مقطع سنی 15 تا 30 سالگی هستند که روایتگر سبک زندگی و هویت هر فرد است؛ نگاه به نوع روایت هر فرد از زندگی، سطح رفاه و سازگاری روانی فرد را مشخص می‌کند.
والله گرونی که جایی برای ما برای حفظ خاطرات نگذاشته اما چرا یک خطره یادم اومد قیمت نون تو سال72 -73 بود 2تا 2تومان وپنج زار الان شده سیصدوپنجاه تومان یعنی توی جمهوری(اسلامی)ایران ظرف بیست سال قیمتش شده حدود بیش از صدوهفتادوپنج برابر.دست دولتمردان هم درد نکنه


[ جمعه 92/12/9 ] [ 9:39 عصر ] [ alimataji ]

بهترین خاطرات در چه سنی ثبت میشوند؟

نتایج جدیدترین پژوهش محققان نشان می‌دهد‌، بهترین خاطرات زندگی افراد به سن 25 سالگی مربوط می‌شود.
ایسنا: اغلب افراد با رسیدن به دوره میانسالی و گذر از سن 30 یا 40 سالگی احساس افسردگی می‌کنند، اما تحقیقات جدید بر روی افراد بازنشسته نشان می‌دهد که بهترین خاطرات عمر انسان به سال‌ها قبل و دوره جوانی باز می‌گردد.

این مطالعه نخستین نمونه در نوع خود محسوب می‌شود که از یک روش طبیعی استفاده و اقدام به جمع‌آوری داستان‌های آزاد از شرکت‌کنندگان کرده است.

از داوطلبان بازنشسته 59 تا 92 ساله خواسته شد که شرح حالی از زندگی خود در مدت 30 دقیقه ارائه کنند؛ یک هفته بعد، افراد، اقدام به فصل‌بندی این شرح حال کردند.

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد، اصلی‌ترین خاطرات مربوط به محدوده سنی 17 تا 24 سالگی افراد است.

در یک بازه زمانی که از 15 سالگی آغاز می‌شود و در 30 سالگی پایان می‌یابد، اغلب خاطرات مثبت، منفی مورد انتظار یا غیر منتظره روی می‌دهند.

ازدواج و صاحب فرزند شدن از مهمترین رویدادهای مهم زندگی هستند که در این مقطع زمانی روی می‌دهند و بطور میانگین سن 25 سالگی اوج خاطرات مهم زندگی را شامل می‌شود.

«کریستینا اشتاینر» از روانشناسان دانشگاه همپشایر تأکید می‌کند: زمانی که افراد به گذشته خود نگاه کرده و خاطرات مهم زندگی را مرور می‌کنند، این خاطرات را به فصول مختلفی تقسیم‌بندی می‌کنند که اغلب آنها به زمان ورود به دانشگاه، یافتن اولین شغل، تجربه سربازی، ازدواج و صاحب فرزند شدن باز می‌گردد.

به گفته «اشتاینر»، اغلب خاطرات مربوط به مقطع سنی 15 تا 30 سالگی هستند که روایتگر سبک زندگی و هویت هر فرد است؛ نگاه به نوع روایت هر فرد از زندگی، سطح رفاه و سازگاری روانی فرد را مشخص می‌کند.
والله گرونی که جایی برای ما برای حفظ خاطرات نگذاشته اما چرا یک خطره یادم اومد قیمت نون تو سال72 -73 بود 2تا 2تومان وپنج زار الان سده سیصدوپنجاه تومان یعنی توی جمهوری(اسلامی)ایران ظرف بیست سال قیمتش شده حدود بیش از صدوهفتادوپنج برابر.دست دولتمردان هم درد نکنه


[ جمعه 92/12/9 ] [ 9:39 عصر ] [ alimataji ]

بهترین خاطرات در چه سنی ثبت میشوند؟

نتایج جدیدترین پژوهش محققان نشان می‌دهد‌، بهترین خاطرات زندگی افراد به سن 25 سالگی مربوط می‌شود.
ایسنا: اغلب افراد با رسیدن به دوره میانسالی و گذر از سن 30 یا 40 سالگی احساس افسردگی می‌کنند، اما تحقیقات جدید بر روی افراد بازنشسته نشان می‌دهد که بهترین خاطرات عمر انسان به سال‌ها قبل و دوره جوانی باز می‌گردد.

این مطالعه نخستین نمونه در نوع خود محسوب می‌شود که از یک روش طبیعی استفاده و اقدام به جمع‌آوری داستان‌های آزاد از شرکت‌کنندگان کرده است.

از داوطلبان بازنشسته 59 تا 92 ساله خواسته شد که شرح حالی از زندگی خود در مدت 30 دقیقه ارائه کنند؛ یک هفته بعد، افراد، اقدام به فصل‌بندی این شرح حال کردند.

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد، اصلی‌ترین خاطرات مربوط به محدوده سنی 17 تا 24 سالگی افراد است.

در یک بازه زمانی که از 15 سالگی آغاز می‌شود و در 30 سالگی پایان می‌یابد، اغلب خاطرات مثبت، منفی مورد انتظار یا غیر منتظره روی می‌دهند.

ازدواج و صاحب فرزند شدن از مهمترین رویدادهای مهم زندگی هستند که در این مقطع زمانی روی می‌دهند و بطور میانگین سن 25 سالگی اوج خاطرات مهم زندگی را شامل می‌شود.

«کریستینا اشتاینر» از روانشناسان دانشگاه همپشایر تأکید می‌کند: زمانی که افراد به گذشته خود نگاه کرده و خاطرات مهم زندگی را مرور می‌کنند، این خاطرات را به فصول مختلفی تقسیم‌بندی می‌کنند که اغلب آنها به زمان ورود به دانشگاه، یافتن اولین شغل، تجربه سربازی، ازدواج و صاحب فرزند شدن باز می‌گردد.

به گفته «اشتاینر»، اغلب خاطرات مربوط به مقطع سنی 15 تا 30 سالگی هستند که روایتگر سبک زندگی و هویت هر فرد است؛ نگاه به نوع روایت هر فرد از زندگی، سطح رفاه و سازگاری روانی فرد را مشخص می‌کند.
والله گرونی که جایی برای ما برای حفظ خاطرات نگذاشته اما چرا یک خطره یادم اومد قیمت نون تو سال72 -73 بود 2تا 2تومان وپنج زار الان سده سیصدوپنجاه تومان یعنی توی جمهوری(اسلامی)ایران ظرف بیست سال قیمتش شده حدود بیش از صدوهفتادوپنج برابر.دست دولتمردان هم درد نکنه


[ جمعه 92/12/9 ] [ 9:38 عصر ] [ alimataji ]

لینک های ویژه

دیگر امکانات


بازدید امروز: 76
بازدید دیروز: 209
کل بازدیدها: 695269