سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چرا علما کشور فتوای جهاد درعراق را نمی دهند

چرا علما کشور فتوای جهاد درعراق را نمی دهند

شاید برای بسیاری این سوال مطرح باشد چرا علما فتوای جهاد صادر نمی کنند این دلیل های زیادی دارد

1-سست شدن پایه روحانیون دربین مردم ایران

بیاییم خودمان را گول نزنیم دیگر درایران بنابرمشکلات بسیار ودربرخی موارد ظلم هایی که شده به مانند قبل از انقلاب مردم به روحانیون اعتماد ندارند.فشارهای اقتصادی نیز مزید علت شده است.مثلا درقضیه یارانه دیدیم که فتوای روحانیون چقدر اثر داشت.درواقع فتوای آنا ن مایه کم اهمیتی بیشتر جایگاه روحانیون شد

2- ظلم های عراق وجنگ تحمیلی

کمک به عراق از لحاظ دیگرنیز راه فتوا را بسته است.چون اغلب مردم ایران رویکردخوبی به عراق ندارندخوب سوال بسیاری از مردم این است به کشوری که جوانان ما را به کشتن داد چرا کمک کنیم.اگر آمار گیری شود بسیاری ازمردم با کشتار وظلم به عراقی ها موافقند

3-بیم از عملی نشدن

هر فتوای باید پایه اجرایی داشته باشد.علما نمی توانند آزمون یارانه را دوباره تست کنند.چون اگر این بارهم به نتیجه نرسدابروی روحانیون به صفر خواهد رسید

4- وضع مالی بسیار خوب روحانیون

تفاوت روحانیون الان با قبل از انقلاب این است که وضع مالی آنان بسیار خوب است ودارای درآمدی میلیونی هستند.ما به ماه رمضان نزدیکیم یک حساب سرانگشتی بکنید اگر روحانی هرشب سه مسجد برود ودرهرشب از هر مسجد اگر صدهزارتومان بگیرد چقدر فقط درماه رمضان درآمد دارد.البته حقوق ثابت دولتی.نفوذوقدرت ارگانی و... به کنار.چون مردم از روحانیون نماد مذهبی می پذیرند نه نماد اقتصادی.الان بسیاری از جوانان به خاطر موقعیت روحانی گری درایران روی به طلبه گی می آورند وبعداز اینکه وضعشان خوب شد در بسیار ی از موارداز روحانی گری خارج می شوند

5-تعددمرجعیت واختلاف نظر

به دلیل عدم هماهنگی بین خود مراجع حتما صدور فتوایی حتی از طرف رهبر معظم نیز پاسخ های منفی به دنبال خواهد داشت سوال اغلب مردم این است چرا ماکه مراجع داریم وقوانین ما اسلامی است چراوضعیت کشورمان از افغانستان هم بدتر است.

6- مشخص نبودن آینده

تاریخ عراق نشان داده است که هیچ وقت به کمک های سایر کشورها پایبند نبوده وخود را متلزم کمک به کشور ثانی در وضع مقتضی نمی داند

7-گرایش ایرانیان به هویت قبل از اسلام

درنظربسیاری دین جدا از هویت است باید قبول کنیم اسلام هویت ما نیست بلکه دین کنونی ماست.هویت از دین جداست.براساس گواه تاریخ اغلب مردم ایران به حضوراعراب ودین اسلام اعتقادی نداشتندومی بینیم دراغلب موارد با فشار زور مردم ایران مسلمان شدند.مثلا درتاریخ می خوانیم که در شمال ایران بسیاری از زنان شوی های عرب خود را زنده زنده درتنور می انداختندوحتی بسیاری از امامزاده هاکه وفات یافتند براساس وجود همین سیستم بوده است.

درپایان اصلا تمایل به خراب شدن عتبات عالیات نداریم وحرف ما هم این نیست که باید دست روی دست گذاشت ولی بفهمیم که مشکل از سست شدن جایگاه روحانیون وعملکرد نظام دراین سی سال است.یک سوال شما حاضرید به خاطر منافع عراق بمیرید؟[ سه شنبه 93/3/27 ] [ 4:9 عصر ] [ alimataji ]

لینک های ویژه

دیگر امکانات


بازدید امروز: 77
بازدید دیروز: 212
کل بازدیدها: 651912